Akce spolku Domov


Setkání krajanů v březnu 2019


Restaurant Seegarten na Grün 80 (Migros) uspořádal v listopadu 2018 akci Martinská husa. Českoslovenští krajané využili 22.listopadu pozvánku na tuto akci a sešlo se nás 25 krajanů,

z toho si 2 krajané "husu" odnesli raději domů.

Ambiance v restauraci byla opravdu prima, jak se patří. Ale vzhledem k tomu, že se pro

Švýcary pečená husa nenachází ve velké oblibě, mají zdejší kuchaři s touto československou

specialitou poněkud potíže a jen málo z nich ji dokáže tak upravit, jak si "česko-moravsko-

slovenská huba" - tedy husa křupavě vypečená - představuje. Prostě a krátce jsme moc

spokojeni nebyli. Dohodli jsme se ale po této zkušenosti s kuchyní na G80, že bychom se

mohli zase v listopadu na svátek Sv. Martina sejít v této restauraci, ale s výběrem specialit

à la Karte.

Na setkání krajanů v lednu 2019 na G80 se nás sešlo 11, další se omluvili. Diskutovalo se jako

vždy o všem možném, m. j. také o budoucnosti spolku Domov, o schůzce členů spolku

v prosinci, která se konala právě na toto théma. Krajané navrhují, aby členové spolku podali

předem předsedovi spolku písemné návrhy k traktandům Valné hromady.


Dohodli jsme se, že příští setkání krajanů se bude konat ve středu 20. března 2019 na

G80 ve 14 hodin tedy týden po Fasnachtech BS a BL. Zájemce o účast na setkání krajanů

prosíme o patřičnou reservaci v jejich kalendářích.


Případné dotazy k setkání krajanů lze učinit na tel. 061-821 13 36 nebo e-mail:  josef@jorda.ch


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Promítání filmu Petera Scheinera Naivní sny


V pátek 17. května (mája) 2019 pořádá šýcarská pobočka Společnosti pro vědy a umění

(SVU) promítání zajímavého filmu Petera Scheinera:


Naivní sny, židovská komunita se brání zániku, © AVA Scheiner AG / Zürich 2012


Židovská komunita ve slovenském Komárně slaví své 220. výročí. 220 let - působivé číslo.

Přišlo mnoho hostů, také ze zahraničí, starosta města a samozřejmě členové, ale jen málo.

To by nebylo samo o sobě neobvyklé, v Evropě mnoho náboženských komunit trpí ztrátou

členství. Ale v tomto případě je důvod tragický. Citát z filmu: počátkem roku 1940 žilo

v Komárnu 2,743 Židů, jen 248 z nich přežilo holocaust, dnes má obec 45 registrovaných

členů.


Dva bratři, Tamas a Andras Paszternak, nyní třicetiletí, se chopili iniciativy již jako teenageři

a vdechli obci nový život. Začali organizovat bohoslužby a kulturní akce a vytvořili noviny

obce. Film ukazuje jejich angažmá, ale také sleduje ty, kteří sice v minulosti opustili Komárno,

ale každoročně se účastní místních akcí na památku holocaustu.


Téma filmu je historie Židů v Komárně, jejichž přítomnost zde sahá až do 13. století.


Film v projevech u památníku a v rozhovorech s židovskými i nežidovskými občany Komárna,

tématizuje otázku antisemitismu, který je stále ještě existentní a někdy se dokonce i zesiluje.


Navzdory všemu však převládá pocit naděje, protože mimo jiné mohlo být za pomoci darů

a příspěvků města Komárna renovováno centrum židovské obce s malou, krásnou synagogou.


Nezanedbatelná část darů přišla ze Švýcarska od lidí, kteří z Komárna pocházejí i od jejich

švýcarských přátel a rodin.


Peter Scheiner (*1947, Nové Zámky, Slovensko) vystudoval gymnázium v Komárně.

Od roku 1959 první fotografické pokusy pod vedením učitele biologie Vojtěcha Biro. Spolu

s Ladislavem Eliasem zakládá 1960 Fotoklub Komárno. V letech 1962-1965 je dopisovatelem

slovenské televizie a lokálních a regionálních novin (Dunataj, Hlas Ľudu), také zúčastňuje různých

fotografických výstav a soutěží. V letech 1965 až 1968 dělá asistenta kamery a kameramana dokumentárních a populálárně-vědeckých filmů v Krátkém filmu. Je také externí spolupracovník slovenské televize.

V roce 1968 emigruje do Švýcarska, kde pracuje jako kameraman, od roku 1972 jako

samostatný filmař. Spolu se Susanne Scheiner zakládá filmovou produkční firmu: AudioVisuelles

Atelier, od roku 1987 AVA Scheiner AG. Produkuje filmy pro různé zákazníky (např. Chocolat Frey,

Zürcher Kantonsrat, DEZA). Kromě toho točí také své vlastní dokumentární filmy (Zebra Bar.

Schweizer in Senegal, 2000, Erinnerungen für die Zukunft - Juden in Komarno, 2001, Aus Galizien

in den Aargau. Wege eines jüdischen Europäers im 20. Jahrhundert, 2007 nebo Ende der Erinne-

rung?, 2017


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zpět